swisspor DREN dach

Swisspor DREN dach to płyty z polistyrenu ekspandowanego produkowane w technologii indywidualnego wtrysku do formy (agregatowej). Dzięki takiej technologii struktura spienionych granulek nie jest naruszona, co w konsekwencji zmniejsza chłonność wody. Dodatkowo spodnia strona płyty poprzez specjalnie ukształtowane kanaliki pozwala na swobodne odprowadzanie wody lub wilgoci z warstwy rozdzielczej znajdującej się między płytą a hydroizolacją, zarówno na dachach płaskich, jak i skośnych o odwróconym układzie. Szczególnie zalecane do dachów zielonych.

Parametry techniczne:

Właściwość Wymagania
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD 0,038 [W/mK]
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym ≥ 100 kPa
Poziom nasiąkliwości wody przy długotrwałym, całkowitym zanurzeniu ≤ 1%
poziom absorbcji wody przy długotrwałej dyfuzji: ≤ 2%
Klasa reakcji na ogień E

  • Menadżer produktu Tomasz Humeniuk
  • Menadżer produktu Aneta Zajączkowska
Do góry