ŚMIG B-1 NATURAL

ŚMIG B-1 NATURAL jest zaprawą budowlaną przeznaczoną do wewnętrznych prac wykończeniowych. Pod względem chemicznym stanowi mieszankę surowców mineralnych, dyspersji polimerowej, chemicznych dodatków modyfikują- cych oraz wody. Ma konsystencję pasty. Proces wiązania produktu zachodzi w trakcie odparowywania wody z zaprawy. Wiązanie jest procesem nieodwracalnym.

Przeznaczenie

Produkt przeznaczony jest do wygładzania powierzchni ścian i sufitów wewnątrz budynków. Tworzy trwałe podłoże pod powłoki malarskie i tapety. ŚMIG B-1 można stosować na wszelkie mineralne podłoża budowlane oraz stare powłoki malarskie – w tym również na farbę olejną i emulsyjną - o ile podłoże jest trwałe, czyste i suche.

Właściwości

- Komfort pracy

Główną zaletą produktu jest gotowość do natychmiastowego zastosowania po otwarciu opakowania. ŚMIG B-1 zaleca się używać prosto z wiadra bez jakichkolwiek zabiegów przygotowawczych. Drugą ważną zaletą jest możliwość przerywania i wznawiania pracy w dowolnym momencie. Po zakończeniu pracy wiadro należy zamknąć, a po kolejnym otwarciu produkt można używać ponownie. - Elastyczność Gładź ŚMIG B-1 po wyschnięciu i związaniu ma wysoką elastyczność i odporność na spękania, co zapewnia łańcuchowa budowa spoiwa polimerowego, która tworzy w strukturze produktu elastyczną sieć powiązań. UWAGA: Produkt osiąga trwałość struktury, elastyczność i odpowiednią przyczepność dopiero po całkowitym wyschnięciu oraz zakończeniu procesu wiązania.

- Tiksotropowa konsystencja

ŚMIG B-1 ma właściwości tiksotropowe, co oznacza iż podczas wygładzania lub mieszania staje się rzadszy. Cecha ta, w początkowej fazie pracy ułatwia nakładanie pierwszej, grubszej warstwy, gdy zaprawa jest gęsta, natomiast w dalszym etapie pracy ułatwia wygładzenie, gdy zaprawa staje się rzadsza. Po ustaniu oddziaływania sił mechanicznych na zaprawę, jej konsystencja wraca po pewnym czasie do stanu pierwotnego. - Wygładzenie bez zapylenia Staranne wykończenie mokrej warstwy gładzi ŚMIGA B-1 pozwala nadać powierzchni jakość lustrzanego połysku. Właściwość ta wykorzystywana jest do bezpyłowego wygładzania, gdy zachodzi konieczność remontowania użytkowanych lokali i ochrony zastanego tam wyposażenia przed zapyleniem (więcej w części "Technologia pracy").

- Wysoka przyczepność bez gruntowania

Przyczepność do podłoża ŚMIGA B-1 znacznie przewyższa wymagania normy. Jeżeli podłoże jest czyste, suche i spójne zabieg gruntowania nie jest potrzebny, a w przypadku niesprawdzonych gruntów może być nawet szkodliwy (więcej w części "Przygotowanie podłoża").

- Grubość warstwy do 3 mm

Gładź ŚMIG B-1 można jednorazowo nakładać do 3 mm grubości. W przypadku zastosowania grubszych warstw po wyschnięciu mogą pojawić się spękania powierzchni.

- Czas wiązania i wysychania

Czas wiązania i wysychania uzależniony jest od tempa odparowania wody z zaprawy. W przypadku warstwy o grubości 1mm, w warunkach +20°C i dobrego przewietrzania, zaprawa wysycha i wiąże w ciągu 1-2 godzin. W takich samych warunkach warstwa o grubości 3 mm wysycha i wiąże ok. 10 godzin. Niższa temperatura otoczenia, podwyższona wilgotność lub brak przewietrzania wydłuża czas wiązania i wysychania zaprawy.

UWAGA: W temperaturze poniżej +10°C proces wiązania nie zachodzi w ogóle. Pomimo odparowania wody z zaprawy nie następuje usieciowienie polimeru, a w konsekwencji produkt nie uzyskuje wewnętrznej spójności i trwałości.

- Kolor

Zaprawa ŚMIG B-1 w stanie mokrym ma kolor szary. Po wyschnięciu i związaniu gotowa gładź staje się jasno-szara.


Do góry