ROCKTON

Płyty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termiczneji akustycznej.

Kod wyrobu
- dla gr. 50-99 mm MW-EN  13162-T3-CS(10)0,5-WS-AW 0,70-MU1
- dla gr. 100 - 150 mm MW-EN  13162-T3-CS(10)0,5-WS-AW 0,95-MU1
Polska Norma EN 13162:2008 
Certyfikat CE 1390-CPD-0072/07/P
Deklaracja Właściwości Użytkowych
ROCKTON gr.= 50-99mm RW-PL-G-0039
ROCKTON gr.= 100-200mm RW-PL-G-0037
Współczynnik przewodzenia ciepła:
- deklarowany λ D =   0,035 W/mK 
 
Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym 0,50 kN/m³ 
Klasa reakcji na ogień A1

 

Niepalne ocieplenie i izolacja akustyczna:
- ścian trójwarstwowych, ścian z elewacją z paneli (np. blacha, siding, deski), ścian o konstrukcji szkieletowej i ścian osłonowych,
- ścian działowych,
- stropów drewnianych i podłóg na legarach,
- poddaszy użytkowych,
- ścian trójwarstwowych.

Warianty:

1000 x 610 x 50
Wymiary: 1 x 0,61 x 0,05
Waga: 18,3

1000 x 610 x 70
Wymiary: 1 x 0,61 x 0,07
Waga: 17,1

1000 x 610 x 80
Wymiary: 1 x 0,61 x 0,08
Waga: 14,64

100 0x 610 x 100
Wymiary: 1 x 0,61 x 0,1
Waga: 18,3

1000 x 610 x 150
Wymiary: 1 x 0,61 x 0,15
Waga: 18,3


  • Menadżer produktu Tomasz Humeniuk
  • Menadżer produktu Aneta Zajączkowska
Do góry