Porotherm 44 P+W

Pustak ceramiczny przeznaczony do budowy zewnętrznych ścian jednowarstwowych bez docieplenia w budynkach z projektowaną temperaturą wewnętrzną t1< 16C i/lub w budynkach produkcyjnych, magazynowych lub gospodarczych o ile uzasadnia to rachunek efektywności ekonomicznej inwestycji. Murowany na „pióro-wpust” , dzięki czemu nie jest konieczne stosowanie spoin pionowych, co przyspiesza prowadzenie prac i poprawia parametry cieplne muru. Grubość ściany: 44 cm.

Wymiary : 440 x 248 x 238 mm
Masa : ok. 18 kg/szt.
Zużycie : 16 szt./m²
Zużycie zaprawy : 30 l/m²
Klasa wytrzymałości : 10
Współczynnik przenikania ciepła : U=0,30* W/m²K|* zaprawa termoizolacyjna Porotherm TM


  • Menadżer produktu Tomasz Humeniuk
Do góry