• slider
    • Slider 6

Papa zgrzewalna modyfikowana ICOPAL - SUPERMOST

Papa zgrzewalna modyfikowana SBS

Zastosowanie:
SUPERMOST to papa asfaltowa zgrzewalna, modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest drobnoziarnistą posypką mineralną, jej spodnia strona zabezpieczona jest folią z tworzywa sztucznego. Papę stosuje się wraz ze środkami gruntującymi SIPLAST PRIMER lub ICOPAL PRIMER CLASSIC.
Papa przeznaczona jest do wykonywania jednowarstwowych hydroizolacji na betonowych i stalowych obiektach mostowych, drogowych i kolejowych, a także stropach parkingów.SUPERMOST nie wymaga stosowania warstwy ochronnej pod nawierzchnie drogowe z betonu asfaltowego. Bezpośrednio na hydroizolacji wykonanej z papy możliwe jest mechaniczne układanie nawierzchni drogowej z gorących mieszanek mineralno-bitumicznych.

Dane techniczne:
- siła zrywająca przy rozciąganiu, wzdłuż/w poprzek: min 1050/950 N
- wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż / poprzek: min. 50 / 50 %
- giętkość w obniżonych temperaturach: - 25º C
- odporność na działanie wysokiej temp.: w ciągu 2 h +100º C
- przyczepność do podłoża metodą „pull-off”: ≥0,5 MPa
- grubość warstwy izolacyjnej pod osnową: ≥ 3,0 mm
- grubość: min. ≥ 5,0 mm
- długość rolki: 7,5 m
- szerokość rolki: 1,0 m
- gwarancja: 10 lat


Do góry