Papa wierzchnia ICOPAL Extradach TOP

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia ICOPAL Extradach Top 5,2 Szybki Profil SBS

grubość 5,2 mm, powierzchnia rolki 5 m2

 
Extradach Top 5,2 Szybki Profil SBS jest papą wierzchniego krycia zgrzewalną na włókninie poliestrowej,
przeznaczoną do wielowarstwowych pokryć dachowych w wypadku wykonywania pokryć na nowych
dachach oraz do renowacji pokryć bitumiucznch już istniejących. Papa Extradach Top 5,2 Szybki Profil SBS
stanowi układ technologiczny z bitumicznym środkiem gruntującym. Papa wykonana jest w oparciu
o technologię Szybki Profil SBS. Umożliwia ona znacznie krótsze zgrzewanie papy do podłoża, oszczędza
znaczne ilości gazu i redukuje błędy pracy ludzkiej wynikające z niedogrzania papy do podłoża.
Papę Extradach Top 5,2 Szybki Profil SBS nalezy stosować na dachach ustabilizowanych wymiarowo.
Pisemna Gwarancja jakości Icopal na papę Alfa Top 5 Szybki Profil SBS wynosi 10 lat.

 
 Właściwości:

- Gwarancja: 15 lat
- Typ osnowy, Gramatura [g/m2]: Włóknina poliestrowa, 250
- Średnie wydłużenie, (elastyczność) wzdłuż/ w poprzek [%]:50 / 50
- Średnia siła zrywająca wzdłuż / w poprzek [N/5cm]: 1000 / 800
- Średnia grubość asfaltowej powłoki wodoodpornej:nad osnową / suma nad i pod osnową [mm]: 2,3 / 4,1
- Całkowita grubość papy [mm]: 5,2
- Giętkość na wałku Ø 30 mm / Spływność [°C]: -20 / +100
- Ilość papy w rolce / ilość papy na palecie [m2]: 5,0 / 120
- Ciężar rolki papy / ciężar palety z papą [kg]: 37 / 888


Do góry