GRUNT K-15 KONTAKT

GRUNT K-15 KONTAKT jest preparatem wiążącym przeznaczonym do prac wykończeniowych w budownictwie. Pod względem fizycznym stanowi mieszankę dyspersji polimerowej, chemicznych dodatków modyfikujących oraz wody. Ma płynną konsystencję o białym zabarwieniu. Proces wiązania produktu zachodzi w trakcie odparowania wody. Wiązanie jest procesem nieodwracalnym.

Przeznaczenie

- Podstawowym zastosowaniem GRUNTU K-15 jest zwiększanie przyczepności do podłoża powłok malarskich oraz wszelkich zapraw budowlanych we wnętrzach jak i na zewnątrz budynków. W robotach wewnętrznych K-15 zalecany jest szczególnie do zwiększania przyczepności tynków gipsowych, klejów go glazury, gładzi tynkowych, tynków strukturalnych oraz farb akrylowych. W robotach zewnętrznych K-15 wydatnie zwiększa przyczepność klejów, tynków i farb w systemach dociepleń, klejów do mocowania ceramicznych okładzin elewacyjnych, oraz glazury na tarasach i schodach.

- Drugim zastosowaniem GRUNTU K-15 jest zmniejszanie i wyrównywanie chłonności podłoży w przypadkach, gdy zbyt duże lub nierównomierne odciąganie wody ma decydujące znaczenie dla jakości wykonania robót lub warunków dojrzewania zapraw. Ze względu na jakość robót, użycie gruntu zalecane jest szczególnie przy wykonywaniu powłok malarskich, cienkowarstwowych wylewek podłogowych oraz gładzi tynkowych, natomiast ze względu na dojrzewanie zapraw, gruntowanie zalecane jest przed wykonywaniem tynków oraz samopoziomujących wylewek anhydrytowych.

- Trzecim zastosowaniem GRUNTU K-15 jest związywanie lub neutralizowanie szkodliwego działania pyłu, luźnych drobin oraz zabrudzeń powierzchni podłoża, które są najczęstszą przyczyną rozwarstwiania się wszelkich cienkowarstwowych zapraw budowlanych.

Właściwości

- Czas wiązania i wysychania

Czas wysychania i wiązania gruntu uzależniony jest głównie od temperatury otoczenia, chłonności podłoża oraz warunków przewietrzania. W warunkach +20°C i dobrego przewietrzania, grunt użyty w ilości ok. 0,2 l/m2 wysycha i wiąże w ciągu 1 godziny. Większa ilość gruntu, niższa temperatura otoczenia, podwyższona wilgotność lub brak przewietrzania wydłuża czas wiązania i wysychania emulsji. UWAGA: W temperaturze poniżej +10°C proces wiązania nie zachodzi w ogóle. Pomimo odparowania wody z zaprawy nie następuje usieciowienie polimeru, a w konsekwencji produkt nie wpływa na podwyższenie przyczepności zapraw do podłoża.

- Kolor

GRUNT K-15 w postaci mokrej emulsji ma kolor mleczno biały, natomiast po wyschnięciu jest bezbarwny.

- Paroprzepuszczalność

Wyschnięta i związana powłoka emulsji gruntującej K-15 nie stanowi bariery dla pary wodnej, o ile nie będzie nałożona więcej niż w dwóch warstwach.

- Emulsja ma właściwości grzybobójcze i bakteriobójcze.


Do góry