DEN BIT-R

Grunt rozpuszczalnikowy bitumiczny do hydroizoalcji lekkiej lub średniej fundmentów

Elastyczna masa bitumiczna, zawierająca dodatki chemiczne umożliwiające głęboką penetrację i stosowanie na lekko wilgotne podłoża, do gruntowania podłoży betonowych i bitumicznych

Zastosowanie:

 • gruntowanie podłoży betonowych i bitumicznych
 • obszar zastosowań: dach, fundament, zbiornik
 • gruntowanie podłoży bitumicznych i betonowych pod rozpuszczalnikowe powłoki hydroizolacyjne (ławy, fundamenty, podziemne części budowli)
 • gruntowanie podłoży betonowych pod papy termozgrzewalne
 • samodzielne bezspoinowe hydroizolacje lekkie przeciwwilgociowe

Właściwości:

 • produkt rozpuszczalnikowy, gruntujący, izolacyjny powłokowy
 • głęboko penetrujący, drobno cząsteczkowy
 • modyfikowany kauczukiem syntetycznym
 • na suche i lekko wilgotne podłoża
 • trwale elastyczny, zdolny niwelować mikropęknięcia podłoża
 • odporny na wodę, słabe kwasy i zasady
 • zawiera rozcieńczalnik organiczny

Do góry