• slider
  • Slider 6

DEN BIT-A koncentrat

Bezrozpuszczalnikowa skoncentrowana emulsja bitumiczna, modyfikowana kauczukiem do gruntowania murów, stropodachów, tarasów, połaci dachowych

Zastosowanie:

 • gruntowanie podłoży betonowych i bitumicznych
 • obszar zastosowań: dach, fundament
 • gruntowanie podłoży bitumicznych i betonowych
 • grunt pod dyspersyjne bitumiczne hydroizoalcyjne wyroby powłokowe (Den Bit-M Dysperbit lub Den Bit-S Styrbit)
 • grunt pod papy termozgrzewalne
 • hydroizolacja lekka przeciwwilgociowa

Właściwości:

 • produkt wodny, gruntujący, izolacyjny powłokowy
 • wodorozcieńczalny (koncentrat)
 • drobnocząsteczkowy (głęboka penetracja, tj. na 3-4 mm)
 • modyfikowany kauczukiem syntetycznym, z dodatkiem lateksu, o dużej zawartości asfaltu
 • na suche i wilgotne podłoża
 • elastyczny, silnie wiąże z górną warstwą podłoża
 • odporny na słabe kwasy i zasady
 • bezpieczny w kontakcie ze styropianem
 • tworzy warstwę szczepną dla materiałów powłokowych
 • super wydajny grunt pod Dysperbit – jedno opakowanie 5 kg wystarczy na 160 m² muru !!!

Do góry